Zum Inhalt springen

Pastoralteam

Propst Norbert Dudek (Kreisdechant)
Telefon: 02336 / 2171
norbert.dudek@propstei-marien.de

Matthias Fuchs (Pastor in der Pfarrei)
Telefon: 0170 / 2899802
matthias.fuchs@propstei-marien.de

Peter Kroschewski (Pastor in der Pfarrei)
Telefon: 02333 / 8614771
peter.kroschewski@propstei-marien.de

Pater John Joseph OCD (Pastor der italienischen Gemeinde)
Telefon: 02332 / 3744
Mobil: 0176 42951655
john.joseph@propstei-marien.de

Damir Kovacic (Pastor der kroatischen Gemeinde)

damir.kovacic@propstei-marien.de

Kreisdechant Msgr. Heinz D. Janousek
Msgr. Heinz D. Janousek (Pastor im Ruhestand)
Telefon: 02336 /4746755
heinz.janousek@propstei-marien.de

Pastor Ulrich Bauer
Ulrich Bauer (Pastor im Ruhestand)
Telefon: 02332 / 65230
ulrich.bauer@propstei-marien.de

Gemeindereferentin Maria Rüther
Maria Rüther (Gemeindereferentin)
Telefon: 02336 / 4420452
maria.ruether@propstei-marien.de

Gordana Tunjic
Gordana Tunjic
(Gemeindereferentin der kroatischen Gemeinde)
Telefon: 02336 / 4447266
gordana.tunjic@propstei-marien.de

Claudia Buskotte (Pastoralreferentin)
Telefon: 02336 / 4420457
claudia.buskotte@propstei-marien.de

Elena Giannis (Pastoralassistentin)
Telefon: 02336 / 4420458
elena.giannis@propstei-marien.de

Bernd Fallbrügge (Krankenhausseelsorger Klinik Königsfeld)
Telefon: 02339 / 1270707
fallbruegge@gmail.com